Moje knihy

Četl jsem

N beletrie

N filozofie

Květoslav Minařík
Kéčara

Opis z neschváleného (PhDr. Zorou Šubrtovou, nedíval jsem se, ale myslím že na stránkách Canopus je uveden seznam takových knih) vydání Josefa Studeného z roku 1991 (nebo 92 to sem už zapomněl). Kniha je formátu A4 bílá se zlatou postavou člověka myslím.

str. 170

Seznam realizací
 
      K ucelení svého životopisu připisuji ještě seznam přátel, jimž se podařilo
dosáhnout též realizace. Činím to kvůli tomu, aby čtenář nebyl uveden v omyl při
hodnocení realizací, kvalitou často dost rozdílných. Seřazení je uvedeno podle roku
realizace a začínám je sebou samým.
      V rubrice stav značí s: svobodný, ž: ženatý, v: vdaná v době realizace.
 
Rok
narození
Rok
realizace
Stav
 
Povaha úsilí
 
Povaha realizace
 
Nynější vztah
 
Květoslav Minařík s Touha, fyzická,
citová a inte-
lektuální askeze
Mravní, vnitřní
a intelektuální
zhodnocení
1908 1926
Josef Šťásek s Fyzická a men-
tální askeze
Vnitřní a inte-
lektuální zesílení
Nespolupracuje
1911 1933
Antonín Bulva s Fyzická zdr-
ženlivost
a citová askeze
Citové přetvo-
ření
Zemřel
1911 1935
A. Lisá s Silná fyzická
a citová askeze
Citové přetvo-
ření a sigillum
mystického za-
svěcení
Bez vztahu
1897 1939
Eugen Spiro ž Citové pozved-
nutí k světu
Citové přetvo-
ření s tendencí
k světu
Bez vztahu
1910 1942
Dr. Míla Kovář s Technická a
mentální jó-
gická kázeň
Intelektuální
a duchovní
zhodnocení
2. člen
1910 1944 posloupnosti
Anna Minaříková v Pod nedobro-
volným tlakem
fyzickým a du-
ševním
Sigillum
božského
zasvěcení a
moudrosti
Rodinný vztah
1910 1944
Krista Ledrová v Citová a inte-
lektuální askeze
Mystické a
intelektuální
zhodnocení
1. člen
1897 1946 posloupnosti
Kromě těchto osob přidružil se ke mně v roce 1947 po své realizaci:
Dr. J. Jamnický ž Technická, ci-
tová a mentální
kázeň
Intelektuální
a duchovní
zhodnocení
Dobrovolné
1908 1945 přidružení

 

str. 171

Osobní údaje.

      ...

str. 174
      ...
      Já sám jsem neobržel do života nic. Ani výchovu, ani vzdělání, ani peníze, ani
společnost slušných lidí. A přece jsem pomocí pronikl k poznání, vrcholícímu v
čistém monismu, v tom stavu, v němž mnoho nezáleží na tom, jestliže za základní
jednotku vesmíru položíme princip životný nebo neživotný. Na základě toho žiji v těle
dvojí život, totiž věčnost jako předmět vědomí a časnost jako předmět bytí. Z toho
důvodu zmizely z mého života dva protiklady, totiž bytí a nebytí, případně život a
smrt. To znamená, že žiji věčnost v části; paradoxní to stav, který může zhodnotit
pouze člověk, který ho prožil a může tudíž sloučit zkušenost s poznáním.
      Vzhledem k tomu předkládám skutečně pouze životopis, a nikoli výmysly. Byl
bych rád, kdyby tímto životopisem byli inspirováni mnozí lidé k poznání pravého
významu metodické mentality a začali pracovat na prosvětlování temné noci lidstva,
která nastala záměnou dvou faktorů, totiž hmoty a ducha ve smyslu faktorů prvotních
a druhotných.
 
Před sebou
za sebou
a ve všech deseti směrech
spatřuji své vítězství v úsilí
nastolit vládu Ducha nad hmotou!
Kéž jsou všechny bytosti šťastny!

str. 175

Vysvětlivky ke jménům,
jak jsou vydavateli známa v r. 1991.
 
Minařík Květoslav *21. 2. 1908 + 4. 7. 1974
Minaříková Anna * 7. 11. 1910 + 1967
Joneš Bedřich, přítel *28. 3. 1902 zemřel
Jiránková
Šťásek Josef *20. 10. 1911 zemřel
"vůdce" = "žáček-vůdce" = "mystik-stařec" =
Karel Weinfurter, pražský vydavatel
"mistr-žáček" je
 
zemřel
Hrdlička zemřel
JUC.K. = Dr.K. je JuDr. Kovář Míla *29. 4. 1910 +13. 11. 1972
Fišar Karel, kamarád Dr. K. *27. 1. 1912 žije
"Muž v nirváně" je Drtikol František zemřel
"pán, který mohl mluvit" je Hejhal zemřel
Weiner zemřel
Bulva Antonín zemřel
Ledrová Krista *17. 6. 1897 +9. 6. 1975
Leder Otto *25. 1. 1895 zemřel
Spiro Eugen *1. 10. 1910 žije
Šubrt Ladislav *21. 10. 1904 zemřel
Strnad z Frýdštejna zemřel
Viktora Jiří *4. 3. 1908 + 19. 7. 1988
Doc. MUDr. Bajer Antonín *7. 2. 1911 žije
PhDr. Šubrtová-Ledrová Zora *6. 8. 1929 žije

       ...

Moje knihy

Četl jsem

N beletrie

N filozofie